Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

10. inžinierske činnosti a technické poradenstvo

 
Pri realizovaní vodohospodárenských stavieb poskytujeme naším zákazníkom technické poradenstvo ako aj kompletný inžiniering. Vypracujeme projektovú dokumentáciu, pripravíme a vybavíme všetky žiadosti potrebné k stavbe. Zabezpečíme predrealizačné aj porealizačné vyjadrenia potrebné ku kolaudácii stavby, taktiež zabazpečujeme vytýčenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí.