Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

6. napájanie kanalizačných prípojok k verejným kanalizáciám

 
Keď sa chce majiteľ nehnuteľnosti napojiť na verejnú kanalizáciu, je potrebné vybudovať kanalizačnú prípojku, čiže spojiť úsek potrubia medzi ktorým sa odvádza odpadová voda z vnútorného kanalizačného rozvodu nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie. Okrem samotného zriadenia prípojky vieme pre Vás pripraviť celú administratívnu časť potrebnú k zriadeniu prípojky, t.j.:
  • vypracujeme projektovú dokumentáciu,
  • vybavíme všetky náležitosti za Vás, ako žiadosti o pripojenie k verejnej kanalizácii, dočasné dopravné značenia a pod.