Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

5. napájanie vodovodných prípojok k verejným vodovodom a montáže vodomerov

 
Keď sa chce majiteľ nehnuteľnosti napojiť na verejný vodovod, je potrebné vybudovať vodovodnú prípojku, čiže spojiť úsek potrubia medzi verejnou vodovodnou sieťou a vnútorným vodovodom danej nehnuteľnosti. Zabezpečujeme taktiež montáže vodomerov. Okrem samotného zriadenia prípojky vieme pre Vás pripraviť celú administratívnu časť potrebnú k zriadeniu prípojky, t.j.:
  • vypracujeme projektovú dokumentáciu,
  • vybavíme všetky náležitosti za Vás, ako žiadosti o pripojenie k verejnému vodovodu, dočasné dopravné značenia atď.