Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

3. prekládky, opravy a údržba vodovodov a kanalizácií

 
Ak sa na nejakom mieste začína realizovať nová výstavba, často sa stáva, že na danom mieste je existujúci vodovod, či kanalizácia. Naša firma, preto zabezpečuje prekládky vodovodných sietí. Poskytujeme taktiež opravy a údržbu vodovodných sietí.