Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

8. preprava

 
Zabezpečujeme prepravu, ako je odvoz zeminy, stavebného odpadu, sute, betónov, objemného odpadu. Priamo na stavbu Vám prepravíme stavebný material ako tehly, štrk, piesok a iné. Na prepravu využívame vyklápacie autá Avia, Iveco s hydraulickou rukou, Praga V3S s hydraulickou rukou známa ako "Vetrieska".