Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

9. rezanie asfaltu a železobetónu

 
Pred výkopovými prácami na cestných komunikáciach treba často odstrániť časť asfaltu alebo betónu. Riešením je oddeliť výkopový priestor rezaním. Vodakan ponúka rezanie asfaltu aj rezanie železobetónu. Železobetón režeme do hrúbky 30 cm.