Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

2. výstavba dažďovej a splaškovej kanalizácie

V dnešnom svete je dôležité mať vybudovanú kanalizáciu, keď chceme zabrániť znečisťovaniu a kontaminácii našich riek, potokov, jazier a pitnej vody. Kanalizáciu delíme na dažďovú alebo splaškovú, pričom splašková odpadová voda je vždy odvádzaná do čistiarní odpadových vôd a dažďová voda býva odvádzaná samostatnou kanalizačnou sieťou. Vodakan, s.r.o. si vybudoval pozíciu medzi najvyhľadávanajšími firmami na výstavbu kanalizácie v Žilinskom kraji.