Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

4. výstavba prečerpávacích staníc

 
Na miestach, kde nie je možné využiť gravitáciu na prítok do hlavnej kanalizácie sa využívajú prečerpávacie stanice, ktoré slúžia k prečerpávaniu odpadových vôd. Vodakan, s.r.o. má bohaté skúsenosti s výstavbou prečerpávacích staníc a výtlakového potrubia.