Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

Vitajte na našej stránke!

Sme stavebná spoločnosť s pôsobnosťou prevažne v Žilinskom kraji. Už 15 rokov patrí medzi naše hlavné činnosti budovanie vodovodov a kanalizácii, poskytujeme však aj množstvo ďalších služieb spojených s vodohospodárenskými stavbami. Zárukou kvality firmy Vodakan s.r.o. je “Oprávnenie vykonávať Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby” schválené Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

K naším hlavným
činnostiam patrí: