Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

Referencie

1. Martin, Bambusky - Rekonštrukcia vodomerných šácht a vodomerných zostáv pre bytové domy
2. Martinské Hole pod Jednotkou – rozšírenie vodovodu
3. Martin, Priekopa – rozšírenie vodovodu a kanalizácia ulica Kratinová
4. Diaková – rozšírenie vodovodu pre zónu IBV č.2, vetva B
5. Diaková – rozšírenie kanalizácie pre zónu IBV č.2, stoka A2-1
6. Diaková – rozšírenie kanalizácie, stoka B, dĺžka 130,6m
7. Sklabiňa – lokalita Hradečnica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie
8. Belá-Dulice – oprava vodovodu
9. Vodojem Polerieka – rekonštrukcia technológie
10. Martin – odkanalizovanie MČ Tomčany – IBV pri Jordáne
11. Necpaly - kanalizácia
12. Martin – ul. Žingorová, oprava vodovodu
13. Obec Háj – Kanalizácia - Vybudovanie výtlačného potrubia HDPE DN100
14. Bryndziareň s.r.o., Turčianske Teplice – Kanalizácia
15. Horná Štubňa – železničná stanica – Rozšírenie vodovodu
16. Zóna služieb Martin – priemyselný park Sučany - Vodovod, splašková a dažďová kanalizácia
17. Košťany nad Turcom – oprava vodovodu
18. Lipovec – kanalizácia, oprava vodovodu - rozšírenie kanalizačnej siete PVC DN 300, kanalizačné šachty, oprava vodovodu HDPE DN 100
19. Turčianska Štiavnička – Kanalizácia Objekt SO 01 –kanalizačná sieť - vybudovanie kanalizačnej siete PVC DN 300 dl. 723 m
20. Žabokreky – Dolné záhrady, rozšírenie vodovodu a kanalizácie - vybudovanie kanalizačnej siete PVC DN 300 dl. 170 m, vodovod HDPE DN100 dl. 212,85 m